Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odder Radikale

Publiceret

27. september
2017

Kandidater

1. Kresten Bjerre (borgmesterkandidat)

Byrådsmedlem 

 

2. Helle Vogt Mikkelsen

Kommunikations- og marketingschef 

Det gode børneliv 
Det gode børneliv, i form af gode institutioner, skoler og fritidsaktiviteter, er alfa og omega for en kommune, der ønsker at tiltrække flere børnefamilier. Der skal være plads til både kommunale og private pasningstilbud, som giver både forældre og børn glæde og tryghed i hverdagen.

Åben og aktiv dialog
I en lille kommune som Odder kommune bør der ikke være langt mellem borger og byråd. Der skal være plads til åben og aktiv dialog mellem kommunen og dens indbyggere. Vi kommer kun fremad ved at lytte til hinanden.

Odder i den grønne førertrøje
Vi har en ambition om at putte Odder Kommune i den grønne førertrøje. Det giver mening både for naturen og for pengepungen, når vi sammen anvender energibesparende alternativer, og ser på fremtidens grønne teknologiske muligheder for renere energi.

 

3. Povl Henningsen

Virksomhedsrådgiver 

Jeg er FOR fremtidsorienterede uddannelser på alle niveauer. Vi skal have skoler i særklasse. De skal uddanne dygtige elever, der kan varetage et professionelt liv og et liv som aktive medborgere i en verden i hastig forandring. 

Vi skal satse på lærere, der er ambitiøse på deres elevers vegne. Vi skal have skoleledere med visioner for deres egen skole og for samfundet, og vi har brug for forældre, der bakker op, hjælper og støtter efter evne.

Konkrete forslag: Årligt folkemøde om Odder som kommune med uddannelser i særklasse.

Jeg er FOR en satsning på et dynamisk erhvervsliv. Det gælder etablerede virksomheder, iværksættere, byens detailhandel og andre forretningsaktiviteter. Det skal være let at drive forretning. Kommunen skal skabe rammer, der fremmer initiativrigdom, ambition og virkelyst. Og vi skal gøre det attraktivt at flytte til Odder for at starte virksomhed.

Målet: Odder som forretnings –og netværkskommune i særklasse.Konkret forslag: Årligt businesstopmøde om et levende, dynamisk erhvervsliv.

Jeg er FOR en internationalt orienteret kommune. Vi skal være lokale, nationale, europæiske og globale på samme tid. Vi skal vide, hvad vi selv kan og vil. Og vi skal lad os inspirere af andres ideer. Det er vigtigt, vi i fællesskab bliver meget bedre til at fortælle om kommunens fortræffeligheder på lokale, nationale og internationale scener.

Målet: de må gerne lægge mærke til Odder i København, Hamborg, Paris og gerne også i New York og Beijing. Punktum.

Konkret forslag: Årligt topmøde om Odder og vores internationale udfordringer

 

4. Kasper Tomshøj

Direktør 
 
Kommune og erhvervsliv i vækst
Med vores unikke placering midt i det østjyske vækstområde, må vi ikke stiltiende acceptere at nabokommunerne overhaler os. Vi skal fokusere på at skabe vækst – både i indbyggertal og i antal arbejdspladser. Det kræver en målrettet indsats med nytænkning af muligheder, markedsføring af kommunen og en aktiv erhvervspolitik, som prioriterer vækst.

Målrettet indsatsplan til psykisk sårbare
Psykisk sårbare er en ”usynlig” gruppe, som ofte bliver overset fordi de har svært ved at bede om hjælp. Vi skal som kommune udarbejde indsatsplaner, så de relevante fagpersoner har ”værktøjskassen” i orden til at sikre at psykisk sårbare ikke lades i stikken.

Rigt kulturliv
En nødvendig del af en levende kommune er et mangfoldigt kulturliv - også i landsbyerne. Vi skal understøtte og fremme det væld af ideer og foretagsomhed, som i samspil med frivillige kræfter kan udvikles endnu mere til gavn og glæde for alle kommunens borgere.
 

5. Alex Jensen

Viceforstander 
 
En spændende og tryg kommune med aktive borgere fordrer at kommunen løser kerneopgaverne og understøtter, økonomisk eller moralsk, borgernes initiativer.

Kulturen, kulturelle ildsjæle og skæve kulturelle ideer skal understøttes og hjælpes på vej, både i Odder og i oplandet. Støtte og opbakning til kulturlivet er med til at skabe “det gode liv”, men handler også om “den gode historie”. Historien om kulturelle aktiviteter man har deltaget i i Odder er en af de vigtige historier som fortælles af enhver borger til sammenkomster og familiefester og som gør Odder til et attraktivt sted.

Jeg har i mit møde med mennesker en tro på at hvis man viser tillid og tror på det bedste i mennesket, så lever de allerfleste op til ansvaret overfor fællesskabet. Det gælder når man møder et andet menneske, men det gælder også både kommunalt, regionalt og nationalt. Vi skal på alle niveauer, naturligvis uden at være naive og godtroende, arbejde os væk fra unødvendige kontrolforanstaltninger.


6. Anders Nuka Poulsen

Gymnasielærer 

Det er væsentligt at Odder forbliver et godt sted for børn og unge at vokse op og for børnefamilier at flytte til. Det er en stor opgave at sikre at kommunale kerneopgaver løses tilfredsstillende og at budgetter holdes. Men der bør være plads til at søge bedre løsninger, f.eks. at bringe befolkningstilvæksten i kommunen nærmere den udvikling vi ser i vore store nabokommuner. Derfor mener jeg, at kommunens udviklingspotentiale er bedre end den aktuelle udvikling viser. Det er mere end ret OK at bo i Odder Kommune.


7. Jens S. J. Jørgensen