Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odder Radikale

Tale på byrådsmøde 12. september 2016 om budget 2017 – 2020

Det budget, som vi skal diskutere på byrådsmødet i dag, er et budget som er præget af effektiviseringer og besparelser.

Vi er fra radikal side enige i, at vi skal have gennemført en række effektiviseringer og besparelser.

Overskuddet er for lavt og kassebeholdningen nærmer sig et kritisk lavpunkt. Det skal og må der rettes op.

Vi er derfor enige i den overordnede målsætning om at skabe et årligt driftsoverskud på 65 mio kr. og som betyder, at vi i årene fremover får plads til helt nødvendige anlægsinvesteringer.

Vi er dog fra radikal side ikke enige i alle de punkter, der er lagt frem i effektiviserings- og besparelseskataloget.

Overordnet finder vi, at dette katalog er alt for meget præget af ide om at centralisering altid er godt for borgerne. Det tror vi ikke på.

Jeg vil her kort gennemgå de punkter, som vi ikke vil gå med til:

Det gælder forslaget om fælles ledelse af de 4 landsbyskoler, - nemlig Hundslund, Gylling, Hou og Saksild. Det er ikke den vej vi skal. Det er endog meget vigtigt, at der en skoleleder, som kan kæmpe for sin lokale skole og som er der hver eneste dag. Det er jo ikke bare en eller anden skole, nej skolen i landbyerne fungerer også som en slags kulturcentrum og skal vi have vores landsbyer til at være levedygtige, så skal skolelederen være en del af et levende lokalmiljø, - det tror vi ikke på kan opretholdes med den nye struktur, - og i øvrigt er det vores vurdering, at den opstillede besparelse er noget teoretisk.

Vi ønsker ikke, at Skovbakkeskolen og Vestermarksskolen skal lægges sammen. Det er igen lidt ud fra de samme betragtninger. Ledelsesmæssigt duer det ikke, at vi ikke har en leder for en skole, - der kan findes andre måder at reducere lederlagene på, men altså ikke gennem en svækkelse af skolelederen for den enkelte skole. Det gælder især nu, hvor man på den nybyggede Skovbakkeskole skal udvikle sin egen nye identitet og kultur, - det gør man ikke ved at svække skolelederens stilling.

Vi ønsker ikke at der fjernes et grundtilskud på 330.000 til hver af skolerne i Gylling og Hundslund, - hvis dette tilskud fjernes så bliver det meget vanskeligt at drive en ordentlig skole, så det afviser vi.

Derimod synes vi, at det kan være meget fornuftigt med de nye skoledistrikter, som kan sikre mere robuste skoler og ligeledes kan vi gå ind for forslaget om en tidlig SFO-start, - det kan der være ganske megen fornuft i, - også pædagogisk.

Vi siger nej til at fastfryse tilskuddet til foreninger. Vi skal understøtte vores mange foreninger og ikke udsulte dem. Det er simpelthen ikke vejen frem, hvis vi vil have et stærkt og aktivt foreningsliv.

Vi siger også nej til at reducere tilskuddet til fremme af kulturprojekter, - det er ikke den vej vi skal, hvis vi skal fremme bosætningen, - alle undersøgelser viser, at en øget bosætning bedst lykkes netop når der bliver investeret i at udbygge forenings- og kulturlivet.

Vi vil ikke fjerne tilskuddet til VitaPark. Det er da tudetosset at fjerne et tilskud nu, hvor VitaPark har vist sig levedygtig, - på alle 3 ben, nemlig erhverv, sundhed og kultur. Der er ikke mange der ved, at der hver dag arbejder 350 mennesker i VitaPark, - så nu gælder det om at give VitaPark får så gode kår, at VitaPark i løbet af få år kan stå på egne ben og skabe balance mellem indtægter og udgifter, - og det mål ser ud til at kunne lykkes, - det skal vi ikke forhindre ved at tage råderummet væk.

Og endelig siger vi nej til at fjerne tilskuddet til Økologiens have. Det går bare slet ikke og da slet ikke med et af kommunens flagskibe, som borgmesteren har kaldt Økologiens Have. Den er baseret på hovedsagelig frivillig arbejdskraft og de mange frivillige vil føle det som et slag i maven, hvis tilskuddet fjernes. Lad os i stedet udbygge Økologiens Have, - det har så mange spændende projekter på vej, som kan byde ind på økologi, den grønne omstilling og miljø.

Så vi går ind til forhandlingerne med et budskab om at vi ikke vil være med til at sammenlægge ledelser og skoler i den hellige effektiviseringsnavn, at vi vil bevare tilskud til forenings- og kulturlivet, at vi vil understøtte VitaPark og at vi vil bevare tilskuddet til Økologiens Have i fuldt omfang. 

Man kunne næsten engang imellem få indtryk af, at der er tale om et afviklingsbudget i stedet for et udviklingsbudget.

Sådan bør det jo ikke være, nu skal vi skabe et robust budgetgrundlag, som rækker ud i fremtiden og som giver plads til at udvikle kommunen til gavn for dens borgere.

Derfor indeholder det radikale forslag til ny budget også udviklingsprojekter, som kan være med til at løfte kommunen, skabe ny fremgang og være med til at få gang i bosætningen.

Vi foreslår konkret, at der i 2017 afsættes 1 mio. kr. til en pulje til grøn omstilling. Det er helt nødvendigt, at Odder kommune trækker i den grønne førertrøje. Der er nok at tage fat på. Vi skal have alle kommunens biler væk fra de fossile brændstoffer, - lad os få solceller på de af kommunens bygninger, som der er egnet til det, lad os få gang i bæredygtige byggerier, - jeg nævner her planerne ved Assedrup og Økologiens Have, vi skal have mere sammenhængende natur og bedre adgang til denne natur, vi skal have sat mere skub i energibesparelser osv. Det er alt for kortsigtet, hvis vi ikke gør noget nu, - det er tilmed en god forretning, hvis vi griber det an på den rigtige måde og så vil en markant grøn profil trække nye borgere til kommunen. Lad os nu gå den vej i stedet for at komme haltende bagefter, - så derfor forslaget om at etablere en grøn pulje.

Hvordan skal denne grønne pulje så realiseres, - ja der er vi åbne overfor forskellige muligheder, - konkret foreslår vi at byrådet nedsætter et paragraf 17-4 udvalg i januar måned næste år, - gerne et åbent udvalg, der kan trække borgerne med ind i hvilken retning den grønne omstilling skal foregå.

Derudover foreslår vi fra radikal side, at vi afsætter 500.000 kr. til at få gang i stien til Norsminde, - det vil virkelig betyde meget for borgerne at åbne en sådan sti op, så vi alle kan komme tættere på en flot og levende natur. Ikke mindst nu hvor vådområdet i Assedrup er indviet, kan vi nu gå i gang med dette projekt. Jeg er klar over, at der allerede er afsat 421.000 kr. i budgettet for i år, men nu skal projektet fremmes gerne gennem fonde og en række grønne partnerskaber, - og det er for at sætte skub i projektet, at vi afsætter dette beløb.

Hvor vil vi så hente pengene?

Jo, dem vil vi konkret hente ved at vi igangsætter direktionens omstilllingsbidrag fra 1. oktober 2017, - der er 1 år til og det er vores vurdering, at det en farbar vej. Derudover vil vi hæve omstillingsbidraget til 1,25 % i de efterfølgende år. Vi skal have sat fart i digitaliseringen og hente en gevinst hjem her.

Og endelig vil vi øge effektiviseringerne i administrationen, - også kalde rådhuskontoen, - hvor vi over årene vil ende med at finde 1 mio. kr.

Der er også andre elementer, men det bliver lidt for teknisk at gå ind på det her.

Vi vil gå ind i budgetforhandlingerne med et åbent sind og vi håber også, at de øvrige partier vil se velvilligt på vores forslag til budgettet.

Og dermed overlader jeg budgettet til 2. behandling.

 

Tak for ordet.